Odder barnevognen som vi fleste kender den i dag, kaldes ofte i den daglige omtale i lokalsamfundet Odder blot for ’’Oddervognen’’, hvilket må siges at være en ret så karakteriserende betegnelse, der tilmed er særdeles velbeslægtet til selve barnevognens eksistens samt hermed også dens historie, som den bringer med sig. Med sine knap 95 år bag sig, har barnevognsfabrikken: Odder, gennemgået flere forskellige omvæltninger op igennem tiderne; lige fra ansættelse af medarbejder og udvidelse af selve fabrikken, til sågar et ejerskifte, samt meget meget mere. Vi vil således i denne artikel, gå ind og kigge nærmere på nogle af de aller største og aller mest betydningsfulde øjeblikke for ’’Oddervognen’’, som der har fundet sted op igennem dens tidshistorie.

 

Der blev ikke fundet varer for det valgte søgeord.

Odders historie

Den aller første gang hvor vi stiftede bekendtskab med barnevognsvirksomheden: Odder, var for lige knap 95 år siden og således tilbage i 1925, hvortil historien startede i et nærmest gemt baglokale i den lille by Odder, der geografisk set er beliggende syd for Aarhus. Det var dengang den lokale isenkræmmer: Roland Petry, der i sin tid startede sin egen barnevognsfabrik, efter at han havde haft succes med at bygge de aller første ’’Oddervogne’’/barnevogne. Grundet den så hurtig stigende succes, blev virksomheden endvidere hurtigt udvidet, til at være bestående af godt 15 medarbejdere, hvortil pladsen i det lille baglokale værksted, begyndte at være noget så trængt.

I takt med den især stigende efterspørgsel herefter og især op igennem 30’erne og 40’erne, investerede iværksætteren Ronald, i flere nye og mere moderne maskiner, hvortil den stigende succes fortsat steg i vejret og som der endeligt endte med, at have den betydning for virksomheden, at den var nødsaget til at flytte i nye og større lokaler.

Iværksætteren Ronald Petry valgte dog at sælge sin virksomhed til kapitalfondene: AAC Capital Partners og Polaris Private Equity tilbage i 2008, hvortil Odder Barnevognsfabrik i dag beskæftiger godt dobbelt så mange medarbejdere (omkring 30 ansatte), der har i sinde at videreføre Ronald Petrys klare filosofi om og fokus på: designet, komforten, kvaliteten og sikkerheden.

Sikkerhed

Når man kigger nærmere på selve sikkerheden samt hvilke sikkerhedsrisici der er forbundet med barnevogne, er det her værd at påpege, at der i Danmark er nogle helt særlige kriterier som man bør forholde sig til, da man her i landet ofte benytter sig af barnevognen på en lidt anden måde i.fh.t. resten af Europa.

Når man er bosiddende i Danmark, stilles der således en række ekstra krav til selve barnevognen på sikkerhedsområdet, bl.a. som følge af de vejr- og vindforhold, som vi har herhjemme. Barnevognen skal således være gearet til at kunne fungere optimalt i dens givende omstændigheder, hvortil vejrforholdene har en del at sige. Hertil er det endvidere værd at benævne, at man i Danmark ofte lader sine børn sove ude i barnevognen, indtil barnet kommer op i en 3-års alder, hvortil der endvidere stilles krav til selve rummeligheden af barnevognskassen. Som følge af de skærpede sikkerhedskrav og -foranstaltninger der er at finde i Danmark indenfor barnevogne, kan udenlandske tests således være mangelfulde i et mere eller mindre betydeligt omfang, hvortil det altid kan anbefales at gå efter en barnevogn der er foretaget med danske test, udover naturligvis at leve op til den europæiske standard: EN 1888:2012.

Når du således vælger et produkt fra: Odder, kan du være sikker på at produktet lever op til den europæiske standard: EN 1888:2012, der bl.a. medvirker til at sikre, at virksomheden lever op til Sikkerhedsstyrelsens barnevognskrav, hvortil at virksomheden bl.a. bestræber sig på at produkternes sikkerhed og kvalitet er af altafgørende karakter. Endvidere er en stor del af årets kollektion fra Odder, testet af det Teknologiske Institut.

Man kan således være sikker på, at Odder barnevognene hhv. er:

  • kilometertestet (hvor barnevognen kører 150 km./t. i længere tid på et løbebånd med diverse forhindringer),
  • seletestet (hvor selen er testet for at sikre syninger mm., er holdbare),
  • dynamisk styretestet (hvor akslerne og hjulene på selve barnevognen testet),
  • bremse- og stabilitetstestede (hvor barnevognen er testet på skråninger for at sikre at bremsen er komplet funktionel),
  • overdelsbeslagstestet (hvor låsemekanismen testet for at være i overensstemmelse med den gældende EN1888:2012),
  • test af juster-led til styret (hvor juster-leddet bliver testet 10.000 gange for at sikre funktionaliteten).

Miljøvenlig

I nutidens samfund, hvor der er en generel stigende opmærksomhed omkring bæredygtighed, miljøet og virksomhedernes indsatser på disse områder, stilles der ligeledes mange krav fra forbrugernes side af til de forskellige barnevognsproducenter og deres indsatser på disse områder.

Som en af de førende barnevognsproducenter i Danmark, følger Odder Barnevognsfabrik godt med på disse områder, hvortil at fabrikken til stadighed forsøger at nedbringe deres generelle affaldsmængde, hvortil Odder i en stigende grad anvender genanvendeligt emballage. Fabrikken har endvidere en øget fokus på deres generelle forbrug bestående af hhv. vand, varme og el, hvortil fabrikken endvidere globalt søger bæredygtige materialer der til stædighed lever op til de sikkerhedsmæssige krav, som virksomheden i øvrigt stiller til sine produkter.  Endeligt bruges mange af Odder Barnevognsfabrikkens rester samt en del af deres overskud materiale, til glæde i de lokale institutioner til bl.a. kreativ-leg.

CSR – Corporate Social Responsibility

Ifølge virksomhedens CSR – rapport, har det igennem en længere årerække været en naturlig del af virksomheden: Odder, at være og bære socialt ansvarlighed, hvortil at virksomhedens ønske om at lykkedes i selskab med andre mennesker, er med til at tegne virksomhedens grundlæggende arbejde omkring den sociale ansvarlighed, hvor der holdes fokus på at skabe et aldeles fair og sikkert arbejdsmiljø. Endvidere fremgår det af virksomhedens CSR – rapport, at virksomheden har visse ufravigelige krav til sine underleverandører, hvortil disse forpligter sig til at underskrive og således agere efter de 10 principper i FN’s Global Compact.

Tak til lokalsamfundets opbakning

Som en stor form for tak for interessen for virksomheden fra lokalsamfundet af samt den store værdsættelse af borgerne i Odder by, forsøger Odder Barnevognsfabrik at give goder tilbage til lokalsamfundet, i form af bl.a. støtte til det lokale ungdoms- og idrætsliv, hvortil virksomheden bl.a. har medvirket til sponsorater til hhv. både gymnastik, håndbold, roning og svømning.